96 159 05 94 — correuclickedu

Serveis

És el departament que atén la diversitat de l’escola. Pensem com atendre les dificultats i les estratègies d’aprenentatge, les relacions, les tècniques d’estudi, l’orientació acadèmica-professional, les emocions, la convivència…

EQUIP

Us imagineu una vida sense llibres?

Els llibres són la memòria del món, i gràcies als llibres podem saber com vivien els nostres avantpassats, com van inventar les eines que ens han portat fins ací… Però els llibres són molt més que la nostra memòria. Són molt més que les veus del passat, ens diuen més coses que la història. Ens porten a mons imaginaris, inventats, fantàstics, que només existeixen gràcies a les paraules, que encenen la nostra imaginació, gràcies als llibres.

Quan obrim el llibre ja tenim el mestre que ens ensenya a qualsevol hora i lloc. Com recordaríem les lliçons dels grans mestres antics si no fos perquè encara podem trobar la seua ciència als llibres? La lectura ens dóna l’aliment que fa viure el cervell: les paraules, els signes, les idees, el pensament. Som humans perquè tenim paraules i podem parlar amb els altres i amb nosaltres mateixos. Com més paraules tenim, més humans som.

Cada cop que llegim un llibre, les paraules reviuen, i el cap se’ns omple de vida i per això podem dir que els llibres són com conserves de vida que guardem a les biblioteques i a casa per alimentar el cervell: els pensaments, la fantasia, les emocions…

Llegir no omple el meu temps, llegir omple i afegeix valor a la meua vida.

La lectura i la vida, Emili Teixidor

El patró alimentari es conforma al llarg de la vida i es determina per multitud de factors. Una alimentació saludable és una base sòlida per tenir una bona salut a qualsevol edat i, en particular, una alimentació correcta durant l’edat escolar permetrà als xiquets de créixer amb salut i respondre a les exigències escolars. Pel contrari, una alimentació desequilibrada té repercusions importants sobre la salut present i futura dels escolars.

El servei de menjador en un centre escolar es configura com un espai educatiu més, que completa l’educació en alimentació i nutrició impartida des de l’aula, i que, coherentment, exerceix un paper adequat en l’alimentació dels xiquets/es oferint menús equilibrats. L’hàbit alimentari és un acte social que implica i demana unes maneres de fer i actuar que cal treballar contínuament des de diferents àmbits: a la classe, al menjador, a casa… Cal incidir en els hàbits d’higiene, d’ordre, en les bones maneres. És un treball que ens implica completament.

L’escola disposa d’instal·lacions adequades de cuina i de menjador, de personal preparat per oferir el servei amb condicions òptimes. Contempla i resol aspectes molt diversos: dietètica, menús especials, alimentació acurada, hàbits, organització horària…

El servei de menjador inclou el dinar i el berenar. L’alumnat de secundària té la possibilitat de fer ús del servei d’esmorzar. L’escola infantil i primer cicle de primària beuen llet al matí, abans de començar les activitats. Uns als altres cursos de manera opcional.

Menú general Menú al·lergia peix o marisc Menú intolerància lactosa Menú vegetarià

Ací teniu el menú del primer trimestre del curs 2021/2022. En versió pdf que us podeu descarregar. La Comissió de menjador treballa per millorar el servei d’informació, si necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu adreçar-vos a:

menjador@escolagavina.cat

 

EQUIP

Un dels serveis que oferim des de l’escola és el servei de transport. Existeix una comissió encarregada de coordinar els diversos aspectes del servei. A les reunions tractem un ampli ventall de temes, tant d’elaboració de rutes i planificació d’horaris, com el control de la puntualitat, la qualitat dels autobusos, l’eficàcia de les acompanyants, fa càlculs adients, etc. A l’hora d’elaborar o modificar les rutes que componen la nostra xarxa, es tenen presents molts aspectes: situació de les parades, distància dels habitatges a les parades, distància entre les parades, nombre de parades, nombre d’usuaris general i per parades, nombre d’usuaris per barris o zones, edat dels usuaris, durada de les rutes (no més de 60 minuts), capacitat dels autobusos, llargada dels autobusos, amplària dels carrers, angle de gir de tots els carrers, pas d’autobusos de l’EMT, trànsit en les diferents hores del dia, obres i talls de carrers, temps d’espera als semàfors, nombre de carrils de cada carrer o avinguda, etc.

VESPRADES DE DIVENDRES (cada divendres del curs de 14.30 h a 17.00 h)

 

VESPRADES DE JUNY 

Servei de vigilància cada dia del mes de juny de 14.30 h a 17.00 h. Tallers, jocs, activitats plàstiques i berenar.

 

ESCOLA D’ESTIU 2021

Des del 28 de juny fins el 16 de juliol, de 9.00 a 14.30 hores.
Adreçat a alumnes d’infantil, primària i secundària.
El preu inclou: activitats, piscina, menjador (esmorzar i dinar), material i assegurances.
1 setmana: 150€ | 2 setmanes: 250€ | 3 setmanes: 320€