96 159 05 94 — correuclickedu

Psicomotricitat relacional. Psicomotricitat vivencial.

Psicomotricitat relacional. Psicomotricitat vivencial.
03/04/2017 Emi Pardo
  • psico2-escolagavina-infantil
  • psico3-escolagavina-infantil
  • psico1-escolagavina-infantil
  • psico3-escolagavina-infantil
  • psico5-escolagavina-infantil
  • psico6-escolagavina-infantil
  • psico7-escolagavina-infantil
  • psico8-escolagavina-infantil
  • psico9-escolagavina-infantil
  • psico10-escolagavina-infantil

Volem compartir aquestes paraules amb estima i seny, pensaments compartits plens de força i convenciment del què significa Infància i Educació.

Crec amb l’originalitat de ser de l’infant, no només crec amb ell com a persona sinó sobretot com a persona que esdevé, que es desenvolupa. Crec amb l’educador que és capaç de respectar aquesta originalitat i que afavoreix l’evolució d’aquesta originalitat. Crec amb l’educació que posa a l’infant en el centre del dispositiu educatiu. Creure amb el que ell és, abans que res, oferir-li tendresa i afecte, a més d’oferir-li un marc de vida el més regular possible perquè puga experimentar i trobar el sentiment de seguretat necessari per al desenvolupament de totes les seves funcions pràctiques, relacionals i intel·lectuals. L’infant és un ésser de moviment. El seu moviment és incessant perquè és empés per una força interna que no pot dominar suficientment…

Bernard Aucouturier

 

La Psicomotricitat vivencial pretén influir sobre el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’infant, les seves capacitats i les dificultats d’adaptació familiars i socials, vetlant per la seua estabilitat emocional-afectiva com a via d’accés al món cognitiu.