96 159 05 94 — correuclickedu

Projecte Valors i coneixements: primer dia

Projecte Valors i coneixements: primer dia
10/04/2017 albert

Els alumnes i els mestres de secundària han començat aquest matí les segones Jornades sobre Valors i Coneixements. Tallers amb alumnes dels quatre cursos on ells mateix fan de mestres. La metodologia, aprendre entre iguals, i el trencament de rutines. Aprendre a no perdre el temps, a gestionar, a ser autònoms. A perdre la por a pensar que això no servirà, que no sabrem què, aprendre a créixer. A viure uns dies diferents, per aprendre.