96 159 05 94 — correuclickedu

PROJECTE INTERDISCIPLINARI LLENGUA-SOCIALS 3r ESO

PROJECTE INTERDISCIPLINARI LLENGUA-SOCIALS 3r ESO
11/04/2022 Loli Company

Com ja sabeu, el nostre calendari se centra en la lectura perquè, com us deia al gener, llegir és un dret al qual hauríem de tenir accés tothom i al llarg de la vida. A la base de tot, novament, hi ha els drets humans: accés a l’educació, a la cultura, a la diversitat humana i cultural. I dret a llegir en la nostra llengua.

Som escola en valencià, defensora d’uns valors lligats a la cultura pròpia, a la història, a les arrels que ens nodreixen fins al present que vivim, el qual és canviant, globalitzat, submergit en un capitalisme aferrissat. Un model econòmic que busca el benefici immediat i quantiós per a uns pocs, en detriment de molts.

I front això, què volem plantejar? Sobre què volem treballar? Sobre el futur, el pensament crític, la diversitat, els drets, la pau, el concepte de riquesa, l’equilibri, els coneixements, la ciutadania global, l’activisme, la formació, la responsabilitat individual i col·lectiva… I volem fer-ho des del País Valencià, la realitat més pròxima, cap al món. Des del nostre territori i la nostra llengua.

Com ho farem? des de les àrees de llengua i socials. La llengua, la lectura, la reflexió, la producció textual en suports diversos seran mitjans per treballar aquests continguts més propis de l’àrea de socials, i també continguts de l’àrea de llengua per si mateix.

 

Després de plantejar aquests objectius a l’aula, hem llegit al voltant de l’infrafinançament del País Valencià, la reflexió sobre el present i sobre el futur, els sectors productius… i n’hem parlat. Paral·lelament, hem elaborat una entrevista, que cada grup cooperatiu ha completat en funció de les professions dels pares i les mares, perquè aquest projecte vol comptar amb la col·laboració de les famílies. Ha partir d’aquests dos eixos han afegit preguntes diverses sobre temes diversos: economia, llengua, gènere, salaris, desenvolupament professional, situació al País Valencià i arreu d’Europa i/o del món. Demanaran als pares i les mares que reflexionen amb ells i elles sobre el present i sobre el futur -on els joves s’han de sentir inclosos i incloses.

I a partir d’aquests dos fils inicials (lectura de documentació i entrevistes) teixirem el projecte i els productes finals., que tant de bo comporten més col·laboracions