96 159 05 94 — correuclickedu

PERFORMED THE PLAY ELMER AND GIRAFFES CAN’T DANCE

PERFORMED THE PLAY ELMER AND GIRAFFES CAN’T DANCE
11/04/2019 Emi Pardo

This week the students of the Troglodites Class performed the play Elmer as part of the School Inclusion Project. It has been a gratifying experience for them and their mates, the Artistes and Dinosaures, who truly enjoyed the story.

Dins del projecte de la inclusió, aquesta setmana els infants de la classe dels Troglodites han posat el seu gra de sorra amb la representació en anglés del conte Elmer. Ha estat una experiència molt gratificant per a ells i per als companys d’Infantil que l’han poguda gaudir.

Today Els Dinosaures performed the play Giraffes can’t Dance. They have laughed, danced and enjoyed it. It has been a pleasure for the Troglodites and Artistes to watch it. They have learnt that we can all achieve anything we set our minds to with the right amount of time and opportunities. Thanks you all for this experience!

Dijous 11 d’abril els Dinosaures van representar el conte Giraffes can’t Dance. Van riure, ballat i divertir-se. Per als Troglodites i els Artistes ha estat un plaer poder-los veure. Han après que tothom pot aconseguir allò que es proposa oferint-los tant el temps necessari com les oportunitats. Moltes gràcies per l’experiència!