96 159 05 94 — correuclickedu

PER UNA ESCOLA SEGURA, LLIURE DE LGTBFÒBIA

PER UNA ESCOLA SEGURA, LLIURE DE LGTBFÒBIA
13/05/2019 Sandra Cuevas

Aquesta setmana volem destacar dues dates que considerem cal assenyalar en els nostres calendaris: el dia 15 de maig, Dia Internacional de la Família i el dia 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.

El 15 de maig fou proclamat en 1993 amb l’objectiu de conscienciar al voltant dels processos socials i demogràfics que afecten a aquest nucli de la població que, sens dubte, en l’àmbit educatiu té –teniu- un paper fonamental. Com hem dit en diverses ocasions, la diversitat és un factor descriptiu de la societat en què vivim i en concret la diversitat familiar és una realitat que cal posar en relleu.

El 17 de maig és considerat un dia clau en la lluita per la defensa dels drets de l’activisme gai. Cal recordar que no fou fins a l’any 1973 en què l’APA (Associació Americana de Psiquiatria) va decidir eliminar l’homosexualitat del Manual diagnòstic DSM i va fer falta esperar fins 1990 perquè la retiraren també de l’OMS (Organització Mundial per la Salut).

Es tracta, doncs, d’un camí llarg, però cal continuar en la línia. Cal anar fent passos decidits cap a una societat respectuosa amb la diversitat de tota mena, una diversitat que com bé sabem i vam manifestar en la festa d’enguany, ens defineix i ens enriqueix. Perquè volem ser #una escola segura. Una escola que siga coneguda per ser un espai on podem expressar i manifestar l’estima i l’orientació sexual lliurement.