96 159 05 94 — correuclickedu

“LA LECTURA DEL MÓN PRECEDEIX LA LECTURA DE LA PARAULA”

“LA LECTURA DEL MÓN PRECEDEIX LA LECTURA DE LA PARAULA”
01/07/2022 Sandra Cuevas

JULIOL 2022

Encetem el mes de juliol amb aquesta frase de Paulo Freire, un dels pedagogs més importants del segle XX. Si bé la seua pedagogia naix d’un context i d’unes experiències molt concretes –l’alfabetització d’adults en països colonitzats per països europeus que estaven en procés de construir unes democràcies encara molt fràgils–, ha inspirat aprenentatges i reflexions molt diverses i en bona part generalitzables. Un d’aquests principis és el que vincula necessàriament la comprensió del món i el domini de la paraula. Entendre el món, interpretar-lo, llegir-lo, expressar-lo ens fa lliures i capaços d’actuar. Però no tothom hi pot accedir de la mateixa manera, i hem de generar les estratègies i les maneres per fer-ho possible.

Un gran nombre de plantejaments actuals sobre l’aprenentatge de la lectoescriptura, sobre la interculturalitat i la diversitat a l’aula, o sobre el paper del mestre i de l’escola tenen el pensament de Freire a la base. Perquè diverses som les persones, diverses les nostres circumstàncies i, doncs, diverses les formes d’aprendre. I també ho són les formes de llegir i de comprendre el món on vivim i que ens envolta.

La narrativa oral, la pintura, la cançó, el gest ens han servit per comunicar-nos des de ben antic, i encara avui tenen un poder expressiu immens. Com la paraula escrita, sens dubte. Ara bé, com més diversos siguen els formats amb què presentem les lectures, major i millor resposta donarem a les diferents necessitats lectores i formatives de tothom, tant infants i joves com adults, amb l’objectiu de promoure la inclusió social i l’accessibilitat informativa i formativa. Un grapat d’editorials treballen a favor de l’accessibilitat universal a la lectura amb la publicació de llibres de lectura fàcil, de lletra grossa o sense paraules, en llengua de signes, en braille, en sistema pictogràfic i de comunicació, audiollibre, etc. Com veieu, sempre parlem de drets humans.

El camí a fer és immens i llarg, perquè som lluny d’aconseguir l’accés universal a la lectura i a l’educació. Maria Josep Cuenca, en parlar del català i dels drets dels parlants, ho expressa ben clar quan ens diu que el món de principis del segle XXI es mou entre la reivindicació constant del respecte a la diferència i la diversitat, i la imposició real i imparable del pensament únic. Escola i famílies tenim el repte i la responsabilitat de treballar en favor d’aquesta reivindicació.

La lectura, el cinema i la xarxa poden ser font d’inspiració per reflexionar al voltant de la importància d’aquest dret tan fonamental com és el dret a llegir, a entendre el món, a tenir mitjans per poder expressar-nos. Si voleu llegir, heus ací dues referències: El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon, i La lectura i la vida, d’Emili Teixidor. Ara bé, si preferiu el cinema, us proposem Taare Zameen Par , d’Aamir Khan, i The boy who harnessed the wind, de Chiwetel Ejiofor. I si al remat, us submergiu en la xarxa, dos referents més: Llibres i biblioteques inclusius i la TRAMAhttp://memoriahistorica.dival.es/val/.