96 159 05 94 — correuclickedu

Les joguines de Nadal

Les joguines de Nadal
17/01/2020 Sandra Cuevas

En tornar de vacances, els alumnes del primer cicle porten les joguines de Nadal a l’escola per gaudir d’una estona de joc compartit. Les mestres observem, a partir del joc seguint unes consignes donades, quines són les actituds i comportaments que mostren.

De bon principi, cadascú juga a allò que vol. Després, per grups de 2/3 alumnes primer comparteixen la joguina de la xiqueta, i passat un temps, comparteixen la del xiquet. Finalment intercanvien les joguines, els xiquets juguen amb les que han portat les xiquetes, i després a la inversa.

Observem que els xiquets mostren, en general, conductes més actives i proactives: tendeixen a fer, construir, idear, explorar, investigar… Es mouen per tot l’espai, i sovint mostren més acció i manipulació sobre els objectes.

Per contra, les xiquetes es mouen en espais més reduïts, la seua acció sobre els objectes sol ser menor i s’entretenen amb el detall. Mostren conductes més passives i relacionades amb la cura i els afectes: cuidar, socialitzar per mitjà de la paraula, imitar la realitat…

Sovint observem que els rols de gènere estan marcats a través de la joguina que porten: les xiques, ninos, animalets..; i els xics, vehicles, robots…També, i depenent del grup, alguns alumnes porten joguines sense distinció de gènere, amb les quals juguen espontàniament xiquets i xiquetes: jocs de taula, instruments, jocs d’experimentació…

L’estona que juguen per parelles o trios, bé compartint la joguina de la xiqueta, bé compartint la del xiquet, ho fan sense cap problema, intentant esbrinar les possibilitats de joc de l’objecte. Això sí, sempre que no hi ha prejudicis cap a la joguina de l’altre sexe, i passat el primer moment de contacte.

Quan intercanvien les joguines, i els xiquets comparteixen les de les xiquetes i a la inversa, les xiquetes, de bon principi, mostren una actitud més passiva i d’observació. A poc a poc, comencen a tenir una actitud més dinàmica i d’acció sobre els objectes, i ocupen major part de l’espai i exploren les diferents possibilitats de joc.

Quan els xiquets juguen amb les joguines de les xiquetes, el tipus de joc que fan sol ser diferent. Mostren un paper més actiu i d’exploració amb la joguina que tenen a les mans, donant-li major vida i acció, alhora que es mostren més tranquils.

En els jocs que no estan marcats pels rols de sexe, no s’observa cap diferència en la manera d’interactuar uns o d’altres.

El joc forma part de la vida de l’infant, dia a dia, i aquestes observacions que hem comentat ens generen interrogants que volem compartir, com ara, el tipus d’actituds i capacitats que afavoreixen segons quines joguines, i la projecció que tenen més enllà del joc, com pot ser en els aprenentatges, en el comportament o en les relacions.

 

Irene Martínez

Creu Planells