96 159 05 94 — correuclickedu

LA LLENGUA A L’ESCOLA

LA LLENGUA A L’ESCOLA
20/04/2018 Sandra Cuevas

Dijous 19 d’abril vam fer reunions amb les classes d’infantil i de primer cicle per parlar de l’ús de la llengua a l’escola. Hem volgut crear un espai de reflexió coordinat per la Comissió de Llengua de l’AMPA, les mestres i l’equip directiu.

Un dels objectius ha estat reflexionar sobre com d’important és que generem contextos i actituds positives envers les llengües en general i ben especialment cap al valencià.

A l’Escola Gavina ensenyem i aprenem en valencià, i d’acord amb el nostre projecte educatiu i lingüístic, els nostres alumnes aprenen a escriure i llegir en valencià. Això suposa que hem de garantir, prèviament, el domini de la llengua oral, tant de l’expressió com de la comprensió. D’ací tot el treball que fem en infantil, bàsic i coordinat, perquè al llarg del primer cicle salten a escriure i llegir, i consoliden aquest aprenentatge fonamental.

Ser una escola en valencià és un tret d’identitat. És la forma com veiem el món i l’expliquem. Des que entreu a formar part de l’escola, les famílies us comprometeu amb aquest tret i el projecte que comporta.

Un altre objectiu de la reunió, després de reflexionar sobre aquests aspectes, ha consistit a proposar des de l’AMPA accions fàcils, positives i col·lectives que ajuden a millorar la competència lingüística de pares i mares. Això, sens dubte, reforçarà aquest tret axial de l’escola i potenciarà actituds respectuoses i positives envers la nostra llengua. Per això, des de l’AMPA proposen a les famílies un grapat d’activitats: eixides culturals, grups de conversa, voluntariat pel valencià i xerrades sobre sociolingüística. En rebreu informació perquè hi participeu.

Quan proposem accions com aquestes reunions ens trobem amb la dificultat d’aconseguir l’assistència que voldríem. Som conscients que sovint hi ha qüestions organitzatives que ho fan difícil. Ja pensem altres maneres perquè siga major la participació.

En quasevol cas, vam aconseguir, sens dubte, generar un espai de reflexió, de compromís i de treball per un projecte comú: fer escola en valencià. Enhorabona a les famílies que vau ser a les reunions, a la comissió de llengua de l’AMPA i a les mestres.