96 159 05 94 — correuclickedu

La convivència, el Pla i una assemblea per explicar què fem

La convivència, el Pla i una assemblea per explicar què fem
19/11/2017 albert

La convivència és cosa de tots. I si l’espai on convivim és l’escola, és necessari que les famílies, els alumnes, els mestres i la resta del personal que formem part d’aquest espai ens hi impliquem i generem moments en què parlem, proposem, decidim com fer perquè la convivència -que no ho dubtem, inclou el conficte-, siga harmoniosa i respectuosa la major part del temps i durant la major part de les interaccions entre persones.

El Pla de Convivència és un d’aquells documents fonamentals de qualsevol escola que revisem i aprovem cada any en el Consell Escolar, que precisament desenvolupa tots allò relatiu amb com vivim i ens relacionem a l’escola, i com eduquem perquè fora d’ací les ferramentes, les estratègies i els valors que proposem als xiquets i les xiquetes també les puguen posar en pràctica.

El curs passat vam constituir la Comissió de Convivència, formada per mestres, pares i mares, i alumnes, encarregada de fer el seguiment de l’aplicació del pla, reflexionar-ne i proposar-hi accions. En aquest sentit, vam fer una enquesta per replegar les impressions de tots nosaltres respecte la convivència al nostre centre.

Divendres 17 de novembre vam fer una assemblea oberta a tothom on recordàrem les línies bàsiques del Pla de Convivència, presentàrem la Comissió i quins són els objectius d’ enguany. Revisàrem els resultats de l’enquesta i quines poden ser les línies de treball a atendre d’acord amb aquests resultats. Si bé és cert que hagués estat desitjable una major participació, en fem una valoració positiva quant a la dinàmica d’aquest encontre i les aportacions fetes entre les vora 40 persones que hi vam ser. I demà, més i millor.