96 159 05 94 — correuclickedu

Infografies per a l’estudi

Infografies per a l’estudi
17/11/2021 Sandra Cuevas

Des del Departament d’Orientació de l’escola, i més concretament, des de l’àrea de Pedagogia Terapèutica, treballem per oferir recursos per acompanyar el nostre alumnat a superar les dificultats d’aprenentatges relacionades amb les tècniques d’estudi, tant a les famílies com als mestres.

Tenint en compte els problemes que hem observat a les aules i la informació arreplegada  de les fonts de consulta (Alba, 2018; Swartz, 2019; Ruiz, 2020), hem generat un grapat d’organitzadors gràfics d’accés lliure. Aquest material contribueix a desenvolupar les habilitats necessàries per a interioritzar les estratègies de pensament. A més a més, donem estructura al coneixement, tot simplificant els processos cognitius en passos senzills i concrets per a dur a terme un procés cognitiu determinat, com pot ser la presa d’apunts o el subratllat.

Així doncs, es tracta d’un material ben pràctic que fomenta l’ús d’estratègies i proporciona pautes per ensenyar a pensar amb destresa, mitjançant l’assimilació de patrons de pensaments. Per tant, proporcionem pràctiques guiades que ofereixen un modelatge fins a la interiorització d’hàbits de pensament eficaç, amb la intenció final d’aconseguir que l’alumnat assolisca la seua autonomia en fer-ne ús.

Cal afegir que aquests documents no es presenten com a models tancats o prescriptius. Són susceptibles de canvis, atés que han d’adaptar-se als contextos i a les necessitats específiques que mostra cada xiquet/a, independentment del seu nivell educatiu. És per això que no hem volgut classificar-les per etapes educatives, amb la intenció que cada família o mestre trobe la infografia que més s’aprope a la seua realitat. Per tant, oferim documents vius que modificarem per a millorar-ne l’efectivitat, a mesura que avancem en l’ús. Per tant, esteu convidats a aportar les millores que considereu segons la vostra experiència.

Ja hem començat a pujar a la web les primeres infografies (https://escolagavina.cat/serveis/) i són disponibles per a aquells que des de casa, voleu  treballar-les amb els/les vostres fills/es.

 

Una cordial salutació.

DOIP

 

Fonts consultades:

Alba, C. (2018). El Diseño Universal para el Aprendizaje: Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas. Madrid: Ediciones Morata.

(2020). ¿Cómo aprendemos?: una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Barcelona: Graó.

Swartz, R. (2019). Pensar para aprender: cómo transformar el aprendizaje en el aula con el TBL. Madrid: Ediciones SM, Biblioteca de Innovación Educativa.