96 159 05 94 — correuclickedu

FORMEM EN MEDIACIÓ ELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA

FORMEM EN MEDIACIÓ ELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA
15/01/2019 Loli Company

El conflicte és inherent a la convivència. I necessari. Trobar la millor manera de resoldre situacions de conflicte i previndre’l són objectius del nostre Pla de Convivència i Igualtat. En aquest sentit, las mediació és una bona manera de tractar molts dels conflictes que apareixen en un centre escolar. La mediació consisteix en un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució pacífica de conflictes en el què dues parts inicialment enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial i neutral, el mediador o mediadora, per arribar a un acord satisfactori. Aquest mètode promou la recerca de solucions per satisfer les necessitats de les parts, a través d’un procés dinàmic i actiu, en el qual les parts arriben a una solució per elles mateixes, amb la facilitació de la persona mediadora.

Fa uns anys bona part de l’equip de mestres ens vam formar en mediació i vam constituir-ne un equip, que el curs passat va reprendre la seua tasca, amb noves incorporacions. Hi ha mestres de les tres etapes, la coordinadora de convivència i igualtat, i membres de l’equip directiu. Un objectiu d’enguany, entre d’altres, és crear un equip de mediació format per alumnes de secundària, que rebran la formació necessària. Estem convençuts i convençudes que la proposta servirà per previndre i resoldre conflictes de manera positiva, i alhora suposarà un element de creixement per als nostres xics i xiques. Ja hem entrat a les classes a presentar la proposta i en tornar de vacances replegarem els noms dels xics i les xiques que volen formar part de l’equip. Més endavant us parlarem del curs i de com queda constituït aquest equip i les tasques que farà.