96 159 05 94 — correuclickedu

EL TREBALL PER PROJECTES

EL TREBALL PER PROJECTES
29/01/2018 Sandra Cuevas

Aquesta setmana la formació al nostre claustre ha estat al voltant dels projectes. Però…què és un projecte? Més que no en la forma, hem entrat en el fons per donar resposta a aquesta pregunta. I ho hem fet de la mà de Mercè Mas i Natàlia Mayor, dues mestres expertes en el tema, que ens han transmés el seu saber perquè fem un bon acompanyament als alumnes. No ens han mostrat allò més genèric perquè dirigim un projecte. Això ja ho coneixem i ho trobem als manuals. Ens han provocat perquè arribem al fons. A esbrinar què mou el nostre interior per aprendre des de l’emoció.

La papallona d’Austin en fou un dels primers exemples, senzill i bell, que volem compartir amb vosaltres (https://vimeo.com/134557996). I també algunes de les idees transmeses al llarg de dues vesprades de treball, que teniu tot seguit.

El repte, l’emoció, la provocació, els intents, els models, la integració de les diferències, les propostes dels altres, la crítica, el feedback. La importància del procés, l’observació dels detalls, la integració dels canvis. Tots són elements necessaris perquè hi haja aprenentatge.

El món està ple de primeres, de segones, de terceres oportunitats… Els mestres hem d’ajudar a regular les dificultats. Hem de dedicar tant de temps, o més, a l’avaluació-regulació de l’activitat com a la realització d’aquesta. L’autèntic aprenentatge és produeix quan dediquem temps a fer la regulació del procés, de les percepcions, més que no a allò fet, el producte. Cal adonar-nos de quina percepció donem en els nostres respostes. Si volem aconseguir alumnes que sàpiguen fer, més que no que resolguen únicament, caldrà veure com dirigim el nostre treball perquè ells siguen capaços d’aconseguir-ho.

Per tot açò, el feedback del mestre amb els xiquets és clau: no ha de ser un judici, ha de descriure el producte. No ha de corregir la persona, ha de corregir l’errada. La persona no és el problema, ho és la dificultat que puga tenir. Hem de saber crear climes de confiança i donar permís per equivocar-nos, i per saber quin és el proper pas i fer-lo. També cal ordre per planificar i per transferir els coneixements.

Aquesta manera de fer, permet dur endavant una avaluació que inclou l’autoavaluació i la coavaluació, i el recull d’evidències ens farà veure quin ha estat el procés d’aprenentatge. En aquest sentit és important que ajudem els xiquets que canvien la percepció negativa de l’avaluació (i la tenen massa sovint!).

Ara ens tornem a preguntar què és un projecte, i pot ser haja canviat la nostra mirada. Grans projectes, llargs, curts… no importa. Tant se val l’un com l’altre. Allò important no és el que fem, sinó la qualitat amb què ho fem.(per Creu Planells)