96 159 05 94 — correuclickedu

El 26 de setembre és el dia europeu de les llengües

El 26 de setembre és el dia europeu de les llengües
26/09/2016 albert
llengües

“Els 47 estats membres del Consell d’Europa animen més de 800 milions d’europeus a aprendre més llengües a qualsevol edat, dins i fora de l’escola. Convençuts que la diversitat lingüística és una eina per a aconseguir una major comprensió intercultural i un element clau en la rica herència cultural del nostre continent, el Consell d’Europa promou el plurilingüisme a tot Europa.” Però els estats no corresponen amb una sola llengua, i n’hi ha polítiques que no afavoreixen amb el mateix equilibri la igualtat de qualsevol de les llengües. Malgrat que, com diu la professora Carme Junyent, no s’ha demostrat enlloc que, per als parlants, n’hi ha de més o menys importants.