96 159 05 94 — correuclickedu

Drets humans

Drets humans
05/05/2021 Sandra Cuevas

Què són els drets humans? Quins drets han de tenir les persones que viuen al món?

Amb aquestes dues preguntes vam començar el nostre projecte.

Us deixem ací l’explicació dels xiquets i les xiquetes. Què són per a elles i ells els drets humans, i quins consideren que haurien de ser els nostres drets més fonamental.

I per vosaltres, què són els drets humans? Quins considereu que són els fonamentals?