96 159 05 94 — correuclickedu

De què fa gust la lluna? Dinosaures 4 i 5 anys

De què fa gust la lluna? Dinosaures 4 i 5 anys
03/05/2021 Emi Pardo

Des de l’escola, tots els mestres, valorem el Dret Lingüístic com a projecte de treball d’aquest

any temàtic centrat en els Drets Humans.

Els  Dinosaures hem dut a terme un projecte de teatre amb el conte De què fa gust la lluna?.

Aquest llibre és un àlbum il·lustrat  que em sembla que totes les famílies  hem de tindre a casa.

El seu autor és Michael Grejniec, que també ha fet les Il•lustracions. Ens parla d’un grup

d’animals que volien saber quin gust tenia la lluna.

És ben sabut que les narracions orals ens transporten, ens fan volar la imaginació; quan

l’entorn nostre més proper desapareix, ens endinsem en l’imaginari. El conte ens inicia a

fomentar el plaer d’escoltar, de tenir un temps de calma, ens reforça la confiança i propicia un

bon ambient que, en els més petits, potencia l’escolta activa. Per això hem iniciat la

representació d’aquest conte. Per tal de viure’l.

El joc dramàtic dona a l’aprenentatge cooperatiu una oportunitat excel·lent per transformar les

relacions que s’estableixen dins de l’aula. Ens ajuda a treballar la diversitat,  a distribuir el

protagonisme entre l’alumnat, a incrementar l’oportunitat d’establir noves amistats entre els

xiquets/es, a integrar en el grup aquells que queden aïllats dels altres.

Convertir els alumnes en subjectes actius (els protagonistes) i fer que cooperen en un objectiu

comú permet que els impliquem directament en el seu procés de formació.

Ara, després del treball i de la gravació, estem en procés de creació d’un curt per fer l’estrena

amb tots vosaltres.