96 159 05 94 — correuclickedu

Comencem a circular pels ambients d’aprenentatge

Comencem a circular pels ambients d’aprenentatge
15/11/2017 Emi Pardo
llums-escola-infantil-escolagavina

Aquesta setmana comencem la pràctica dels Ambients d’aprenentatge. Molts dels vostres fills i filles ja us aniran comentant a quin ambient han anat o quin serà el pròxim que faran. Volem compartir amb vosaltres una xicoteta explicació per posar-vos al dia. Com ens organitzem? Quin context d’aprenentatge hi ha a cada ambient? Amb qui comparteix l’espai?… A la propera reunió de classe vos explicarem amb més detall el dia a dia, com ens organitzem i anem aprenent amb aquesta pràctica educativa. Cadascun dels xiquets i les xiquetes són els protagonistes del seu propi aprenentatge tant a nivell cognitiu, motor com socio-afectiu. Aprenent entre iguals, del guiatge de les mestres i de l’espai com a tercer educador.

Els dilluns i divendres és dia de trobar-nos i acomiadar-nos, sessions amb especialistes i converses per encetar la setmana o tancar-la. Els dimarts, dimecres i dijous de 9.15h a 11.00h ambients d’aprenentatge, aquell que ha escollit per fer, un cada dia.

L’objectiu dels Ambients d’aprenentatge és descobrir i avançar en el propi procés d’aprenentatge. Aquests espais d’aprenentatge són relaxats i de lliure circulació́. Les mestres som acompanyants-guia, l’espai, el material i les propostes conviden i provoquen a la descoberta. S’organitza amb grups heterogenis en quant a l’edat, nivells d’aprenentatges, interessos i necessitats especials, afavorint la interacció, cooperació i col·laboració on es donen relacions d’ajuda mútua.

Els cinc Ambients d’Aprenentatge

Jugar a ser

El joc simbòlic és una experiència vital de la infància que possibilita transformar, crear altres mons, viure altres vides, i així aprendre a pensar com els altres, i en definitiva, a saber que existeixen formes de pensar i sentir diferents a la pròpia». (Text extret del llibre: El joc simbòlic. Editorial Graó.)

Llums i colors

La possiblitat de l’ambient de plàstica com a experimentació i investigacióde la llum i del color. Disposa de materials com: la pintura, el fang, la plastelina, gelatina, les pedres, els   pals, taules de llum, llanternes, projector, llavors, sorra, sal, sucre, herbes… amb propostes creatives per fer les seves pròpies composicions.

Fabrica de paraules

La fàbrica de paraules és un espai on els infants aprenen a fer ús de la comunicació i on poden jugar amb tots els aspectes del llenguatge (des del grafisme i la motricitat fina com la discriminació i la memòria visual arriban a endinsar-se de manera natural en la consciència fonològica, el lèxic, la gramàtica i la pragmàtica). Des de la interpretació a l’aproximació anem fent passes cap al món la comunicació escrita.

Pensar i fer

Dintre aquest ambient es treballen conceptes matemàtics actius que permeten adquirir la formació del sentit lògic, l’enriquiment del àmbit numèric, el descobriment de la geometria, els sistemes de mesura, etc. Aquest treball permet que els infants siguen capaços de generar hipòtesis, deduccions, raonaments i conclusions, mitjançant el joc i d’una manera lúdica.

Psicomotricitat vivènciada i construccions (Psico)

La pràctica psicomotriu parteix de la vivència de cada infant, permetent que siga ell o ella qui decideix que es el que desitga fer. Parteix de l’activitat motorica, del joc espontani, per oferir-li un espai i un temps adequats en els quals poder expressar les seues capacitats relacionals, motòriques i cognitives potenciant l’accés a la comunicació.