96 159 05 94 — correuclickedu

BREU HISTÒRIA DEL RACISME CONTEMPORANI

BREU HISTÒRIA DEL RACISME CONTEMPORANI
21/05/2021 Loli Company

Així ha titulat el seu projecte Luis Castelló, de 4t d’eso. Ha triat diversos mesos i persones importants del calendari que han lluitat per la defensa de la igualtat entre les persones, amb independència del color de pell o la procedència. Hi ha investigat i ens explica què feren. Lluny de quedar-se en el passat, valora la situació actual, tant els aconseguiments i oom el camí que resta per fer. I contrasta la informació i les seues reflexions amb dades concretes que ajuden a entendre allò que ens diu i que, sobretot, també permeten plantejar-nos interrogants.