96 159 05 94 — correuclickedu

Actualitat

 • Treballem els nostres drets i deures

 • SOM I SEREM: PROJECTE DE VALORS I CONEIXEMENTS A SECUNDÀRIA

 • Sí a la pau

 • Visita al museu de prehistòria de València

  EL SAVI REI BOIG

 • PROJECTE INTERETAPA 2n ESO + 2n I 3r DE PRIMÀRIA

 • LLENGUA I TERRITORI EN 1r D’ESO: EXPERTS EN LA PREHISTÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ

 • EL VALOR DE LA LECTURA I LA NOSTRA LITERATURA (4t D’ESO)

 • PROJECTE INTERDISCIPLINARI LLENGUA-SOCIALS 3r ESO

 • DISSABTE 2 D’ABRIL. #ATLETISMEGAVINA