96 159 05 94 — correuclickedu

A L’ESCOLA TREBALLEM PER UNA CONVIVÈNCIA RESPECTUOSA ENTRE TOTES I TOTS, I DIA A DIA

A L’ESCOLA TREBALLEM PER UNA CONVIVÈNCIA RESPECTUOSA ENTRE TOTES I TOTS, I DIA A DIA
18/06/2019 Sandra Cuevas

En la darrera reunió de delegades i delegats de primària posàrem en comú accions que duem a terme a l’escola per promoure una convivència respectuosa entre totes i tots.

En primer de primària es defineixen com un equip on cadascú és necessari i aporta un granet al conjunt. En les assemblees han parlat de temes diversos que veuen reflectits diàriament, com ara el joc: com juguem, quin tipus de joc fem i de quina manera ens relacionem amb l’altre.

En segon de primària parlaren del mural inclusiu fet per parelles i grups. Un mural que mostra la diversitat com un enriquiment i que és un exemple de com el treball cooperatiu i en equip ens ajuda a desenvolupar un gran ventall de valors: la cooperació, l’escolta, el respecte, el diàleg i l’entesa…

La classe de quart ha compartit les estones de joc en grup que des de fa un temps duen a terme: a l’hora del pati solen tenir espais i moments de joc comú on comparteixen un mateix objectiu. Al menjador també han dut a terme propostes per obrir lligams i facilitar la convivència amb altres. Per fer-ho, han canviat de lloc diverses vegades i l’experiència ha resultat satisfactòria.

Tancava la reunió la classe de cinquè, que ha compartit el projecte realitzat per grups, on s’han convertit en científiques i científics, i han hagut d’arribar a acords des del diàleg, l’argumentació, l’escolta activa i el respecte d’opinions diferents de la pròpia.

En definitiva, petits passos que ens ajuden a conviure amb l’altra persona amb qui compartim estones i vivències. Seguim caminant!