96 159 05 94 — 638 828 797 — info@escolagavina.cat — clickedu

50 anys construint l’escola dels valencians

50 anys construint l’escola dels valencians
02/11/2017 albert
L’any 1964, un grup de mestres i estudiants de magisteri
valencians vam començar a reunir-nos en la seu de l’entitat
Lo Rat Penat. Alguns procedíem dels cursos de valencià i uns altres de les joventuts ratpenatistes. Vivíem en
plena dictadura franquista amb el nacionalcatolicisme com ideologia
dominant i, conscients de l’adoctrinament que ens transmetien
i de la nul·la formació que ens havia aportat l’escola de Magisteri,
convençuts que calia un canvi escolar i la introducció del valencià
a l’ensenyament, vam dinamitzar la Secció de Pedagogia d’aquella
societat. Des d’aquesta vam organitzar diverses activitats
d’autoformació i divulgació entre les quals unes trobades
que denominàvem estatges.
En aquesta línia vam celebrar el primer estatge “Llengua
i Cultura”els dies 23, 24 i 25 de març de 1967. Era la primera vegada
que en la postguerra es plantejava, s’argumentava i es reivindicava la
necessitat d’introduir la nostra llengua a l’escola. Escollírem Sant Pau
d’Albocàsser com el lloc per fer l’esmentat estatge, per tal de mostrar
la nostra voluntat de considerar-nos hereus dels mestres valencianistes
que havien organitzat la primera Colònia Escolar Valencianista en
aquell mateix lloc, l’any 1933: Carles Salvador, Enric Soler i Godes,
Antoni Porcar i Candel i Francesc Boix.
Ara, 50 anys després, el valencià està en moltes aules
del país i nosaltres, mestres jubilats i jubilades, membres fa 50 anys
de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat, volem celebrar-ho
recordant el camí seguit i mostrant els recursos i accions que ens
varen ajudar en el procés de consecució d’una escola valenciana.
Alhora, desitgem contribuir a la reexió sobre els camins que ens
cal seguir encara, en un recorregut contemporani per una escola
en valencià i per una pedagogia –la pedagogia Freinet, amb la qual
ens vam identicar– que, encara que fou generada al segle XX,
continua vigent al segle XXI