Festival TIRANT AVANT Escolars 2015 i alguns interrogants

Posted on novembre 6, 2015 
Filed Under cinema, educació, festivals

tirant_avant_15_01

Aquesta setmana hem rebut la notícia i al temps d’alegrar-nos, ens hem descol·lacat. Fa uns cursos, la crisi se’n va portar per davant els Premis Tirant de l’Audiovisual Valencià (amb secció d’escoles inclosa). Afortunadament des de l’organització de la Mice · Mostra Internacional de Cinema Educatiu i en col·laboració amb entitats com Acicom, la Fundació Sambori o Escola Valenciana, és va assumir el repte d’evitar la desaparició total d’aquell punt de trobada de les obres audiovisuals escolars del nostre territori. La tasca per part de l’organització de la Mice fóu més que lloable enmig de la tempesta de retallades. Així, ens poguérem continuar trobant en els posteriors Tirant de MiceSambori-Mice on l’excusa competitiva era el de menys. Ara, entenem que amb el canvi de govern i de política educativa i cultural s’ha volgut, des de l’aiffa · Agència d’Informació, Formació i Foment de l’Audiovisual, recuprear i convocar de nou el Festival TIRANT AVANT Escolars 2015.

Diguem que ens alegra perquè ho interpretem com un símptoma ben positiu de la revitalització de la cultura del nostre país. Ens descol·loca perquè acabem de publicar la convocatòria per al proper II Premi Audiovisual Sambori-Mice 2016 i entenem que es dóna una duplicitat de convocatòries que no acabem de tenir ben clar si hi juga a favor. És cert que entre amb dos certàmens hi haurà un temps pel mig (novembre i febrer) però ben mirat no és del tot així doncs hi ha molt poc de temps entre la data límit per presentar obres en amb dues convocatòries (15 i 30 de novembre respectivament). Per tant no esperem trobar als Sambori-Mice coses ben diferents que als Tirant-Avant. No acabem d’entendre com des de l’aiffa se fa el contrapés ara a la tasca de la MIce. Entenent qüestions tan senzilles com que les rutines escolars imposen uns temps amb poc per espai atendre amb cura aquestes iniciatives, ens convé augmentar els moments? (sumeu si voleu la Trobada Audiovisual de Joves de Cinema Joves) No seria més lògic aunar esforços i recursos per tenir-ne una única trobada ben lluïdora? No és la Mice aquesta, com s’ha vingut demostrant en cada edició?

Farem per aclarir la informació per si ignorem cap dada o cap fonament. Però siga com siga, nosaltres recolzarem i mirarem de dinamitzar totes dues propostes.

Bases del Festival TIRANT AVANT Escolars 2015:

1. Podran participar produccions audiovisuals realitzades durant els darrers dos anys als centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, especial o cicles formatius, sempre que no hagen estat presentades en edicions anteriors.

2. Les produccions poden ser de qualsevol gènere i durada: ficció, documental, animació, videoclip, videocreació…, tant realitzades sobre continguts curriculars com extracurriculars.

3. Les produccions participants en aquest Festival es presentaran en arxius electrònics, independentment del format en què hagen estat realitzades, a través d’Internet, via WeTransfer, Dropbox, o d’altres.

4. S’estableixen dues categories generals:
- Produccions realitzades per alumnes d’Infantil, Primària o Educació Especial.
- Produccions realitzades per alumnes de Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat.

5. L’alumnat haurà d’haver participat en tots els processos de la producció, ben entès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció del professorat ha d’estar inevitablement present.

6. La formalització de la inscripció constarà de:
- Inscripció electrònica al formulari: http://goo.gl/forms/ZlbsE02MX4
- Obra audiovisual en arxius digitals estàndards.
- Material gràfic: 2 fotografies de l’obra en format jpg, resolució mínima de 300ppp.

7. Tot aquest material haurà d’enviar-se per correu electrònic abans de les 24 hores del 15 de novembre de 2015 a la següent adreça: laiffa2012@gmail.com.

8. Un jurat format per professionals de l’educació, de la comunicació i de l’audiovisual atorgarà un Premi TIRANT AVANT Escolars per cada categoria i podrà atorgar igualment altres premis i/o mencions especials en cadascuna de les categories a concurs en funció de les obres presentades.

9. Igualment s’atorgarà un PREMI DEL PÚBLIC per cada categoria. La forma de participar es publicarà al web de l’AIFFA: www.laiffa.net.

10. Les produccions audiovisuals presentades al Festival TIRANT AVANT ESCOLARS 2015 es podran visionar a través del web: www.laiffa.net.

11. El lliurament del guardons serà realitzat el divendres 27 de novembre de 2015. El lloc i l’hora del lliurament seran comunicats oportunament als participants i publicats al web www.laiffa.net.

12. L’organització del Festival TIRANT AVANT Escolars 2015 es reserva el dret de poder difondre les produccions presentades a concurs entre els centres escolars valencians d’arreu del país a través de la Xarxa Audiovisual Valenciana.

13. La participació al Festival TIRANT AVANT Escolars 2015 pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

14. La interpretació del Reglament serà competència exclusiva de l’organització del Festival.

L’event en facebook.

Comentaris

Leave a Reply