Tal dia com hui…

Posted on març 22, 2015 
Filed Under cinema

cinematographe

22 de març i no volíem deixar passar data tan assenyalada. I és que tal dia com hui però de l’any 1895, va tenir lloc la primera projecció de cinema amb presentació d’aquell màgic artefacte. El 1894, Louis, Auguste i Antoine Lumiére varen assistir a una exposició del kinetoscopi de Thomas Alva Edison a l’Exposició de París. Després de veure el seu funcionament Antoine Lumière proposà als seus fills la possibilitat de crear un aparell que pogués reciclar l’invent del nord americà i fer-lo útil per a projeccions públiques. Aquell mateix hivern els dos germans començaren a treballar i investigar amb l’objectiu de superar les limitacions i problemes del kinetoscopi d’Edison, ja que havien detectat dos problemes principals. Per un costat, el pes i mesures del kinetògraf, a més del seu cost. Per l’altra banda, les limitacions del kinetoscopi per la seva única opció de veure la pel·lícula un sol espectador.

Encara que els germans van començar a treballar plegats, ben aviat, Auguste Lumière preferí fer-se càrrec de la part òptica, treballant estretament amb l’òptic Alfred Molteni, mentre Louis Lumière es centrava a trobar el sistema que pogués sincronitzar el pas de la pel·lícula pel davant l’objectiu projector, amb l’ajut del tècnic Charles Moisson. La innovació clau per la invenció del cinematògraf i per resoldre els problemes del kinetoscopi fou el disseny d’un procés de moviment intermitent basat en el sistema emprat per una màquina de cosir, en el qual dos passadors inserits en les perforacions de la tira de la pel·lícula de cel·luloide transportaven la pel·lícula.

Finalment, amb un aparell construït per Jules Carpentier, sota les instruccions del mateix Louis Lumière, el cinematògraf fou patentat el 13 de febrer de 1895. El cinematògraf fou la primera màquina capaç de gravar i projectar pel·lícules en la pantalla gran, de manera que podien ser vistes per molts espectadors simultàniament. L’invent dels Lumière fou molt més petit i lleuger que el kinetògraf (pesava més o menys 5 quilograms) i es feia servir amb una maneta accionada a mà. Podia fotografiar i projectar una pel·lícula a una velocitat de 16 fotogrames per segons, molt més lent que el dispositiu d’Edison, la qual cosa significava que era menys sorollós a l’hora de projectar i utilitzava menys pel·lícula.

El 22 de març iniciaren una sèrie de projeccions privades especialment adreçades a societats científiques fins la primera presentació pública de la projecció dels germans Lumière que es realitzà el 28 de desembre de 1895 en el Saló Indi, situat al soterrani del Grand Café al Boulevard de Capucines de París. I fins el dia de hui, 120 anys de cinema.

Comentaris

Leave a Reply