Futura: cinema i educació

Posted on novembre 29, 2011 
Filed Under cinema, educació, publicacions

Futura és una publicació de la Univerdsitat de València que té com a objectiu principal dotar de recursos informatius al professorat i als orientadors de l’ensenyament secundari per reforçar la seua tasca d’assessorament als futurs universitaris. En l’inici d’aquest seu setè curs, dediquen el número de tardor 2011 a Cinema i educació centrant-se en tot el repertori d’activitats que es despleguen al voltant del cinema al si de la Universitat de València, amb el triple objectiu d’identificar el graus on aquells estudiants interessats en el cinema poden formar-se, de recollir les inicaitives que fan servir el cinema com a recurs didàctic a les aules universitàries i de descobrir l’activitat i la programació cinematogràfica dels serveis, centres i instituts universitaris. Per això hi podeu trobar un seguit d’articles ben interessants que deixen entreveure la gran quantitat de possibilitats que obri incorporar el cinema a la pràctica educativa en àmbits tan variats com el dret, la història, la biologia, la docència, en definitiva l’experiència humana.

A més dins l’apartat dedicat als Recursos a la xarxa hem trobat la grata de sorpresa de figurar, 400 colps, com a un dels espais de referència. Esperem que aquest fet en done de nou l’impuls per anar agafant el ritme de publicació habitual mentres ens acoplem a les circunstàncies ja comentades.
En una anàlisi DAFO

Comentaris

Leave a Reply