Trobada d’educació audiovisual

Posted on febrer 22, 2016 
Filed Under educació, formació

mesquita

El passat dimecres 10 de febrer tingué lloc a València un fet que va moure sustancialment els paràmetres de la nostra relació amb l’administració educativa. Per primera vegada, un grup nombrós de professorat per l’audiovisual d’aquest país vàrem estar convidats per la Conselleria d’educació a participar d’una trobada per posar en comú els nostres interessos i necessitats així com començar a pensar plegats com poder articular una educació per l’audiovisual. La sessió, intensa, va girar al voltant de quatre preguntes treballades en grups xicotets primer i posades en comú posteriorment en grup gran. A partir de tot allò comentat s’ha generat un document que arreplega les aportacions fetes als grups. El document és el primer intent de sistematitzar la informació i per tal de millorar-lo es poden continuar aportant aclariments.

Tota aquesta informació ens vindrà molt bé per, tal i com vàrem explicar, donar-li continuïtat a la sessió d’aquest divendres al Mirem i fem cinema: espai d’intercanvi del professorat per l’audiovisual (18.00 h. al MuVIM). Vos la deixem ací en estat inicial, si voleu fer-nos aportacions no dubteu en escriure’ns a 400colps[at]escolagavina.cat i animeu-vos a participar al Mirem i fem.

1. Per què treballar els llenguatges audiovisuals en l’educació?

_ El món actual és audiovisual.
_ És motivador per a l’alumnat potenciar la seua creativitat, cooperació i expressió.
_ És el llenguatge en què es mouen en la vida quotidiana i que els aplega millor perquè està molt present socialment.
_ Afavoreix eixir fora de l’aula.
_ L’audiovisual els ajuda a comprendre el món i a actuar sobre ell.
_ Dóna per treballar totes les àrees però cal començar des del principi de l’escolaritat i ajudar-los a decodificar la informació.
_ És interdisciplinari i ha d’estar dins de la programació.
_ En primària és necessari l’aprenentatge de la lectura i escriptura d’imatges.

2. Com heu desenvolupat als vostres centres l’educació audiovisual?

_ Al principi del teatre es passà al vídeo. Actualment fan un projecte global on treballen totes les matèries, ja que no porten llibres. Aquest es concreta en un informatiu local on prèviament s’ha fet un estudi d’anuncis i que els ha fet implicar-se socialment i treballar la intel·ligència emocional i els valors.
_ A partir de Jornades culturals, es varen editar lip-dubs, flashmob i vídeos musicals.
_ Fora d’horari escolar es va encetar un cine-forum.
_ Es centralitza en el blog LLIMA el treball de ràdio, teatre, cinema i premsa. Es munten tallers amb alumnat de diferents batxillers no sols l’artístic.
_ Des de l’assignatura de llengua, es fan booktrailers o guions.
_ A partir de la realitat del centre multicultural es fa un guió i entre tots creen la pel·lícula musical.
_ Es fan curtmetratges per treballar la música.
_ Es treballa en col·laboració i es té suport de pares i mares.
_ S’oferta com a extraescolar, treballant la creativitat, la cultura i l’ert.
_ En primària, fora del currículum o en educació artística.
_ En secundària, a través d’assignatures optatives com EPV.
_ Cal tenir un espai específic per treballar la cultura audiovisual: fotografia, televisió, cinema, publicitat, vídeo-art…

3. Com coordinaries: creació, formació del professorat, potenciació del plurilingüisme, valors, visualització dels treballs, per crear una línia de treball conjunta.

_ Interessar al professorat en el potencial del treball audiovisual perquè ara està angoixat pel currículum a més d’insegur. Implicar a tot el centre o almenys a un grup i també a les famílies.
_ Caldria caviar el currículum perquè l’educació audiovisual s’incloguera en el PEC. Fer un projecte interdisciplinari.
_ Respecte a la formació del professorat caldria:
_ Tindre un assessor dinamitzador des de Cefire als centres.
_ Modalitats de formació entre professorat: Professor/a en actiu quedara alliberat per unes hores o jornades i es poguera desplaçar als centres que li ho sol·licitaren per impartir una formació més pràctica de com portar endavant determinades accions.
_ Poder anar durant un dia, una setmana, com a docent observadora a un altre centre per vore com treballa determinat aspecte un professor o un centre en global.
_ Formació Professional i Universitat: potenciar i articular xarxes de col·laboració i formació des de la Formació Professional en l’àmbit audiovisual cap a la formació secundària, sobretot l’obligatòria. Si ho deixem per a una assignatura en batxillerat, s’ho perdrà molta població que no hi arriba a estos nivells. Seria molt interessant que alumnes dels estudis d’Imatge i So, i també de la carrera de Comunicació Audiovisual pogueren impartir formació a alumnat de secundària. Hi hauria la motivació extra que es tracta d’iguals (alumnes), i que a més a més connectaran més per la proximitat d’edat a tots els nivells educatius. S’utilitzaria ací la metodologia d’Aprenentatge-servei.
_ Formar als equips directius per conscienciar-los del valor de la cultura audiovisual i de com potenciar-la i dinamitza-la als seus centres.
_ Un canvi de metodologia del professorat.
_ Treballar amb una productora que formara al professorat.
_ Caldria que començara en la Facultat de Magisteri.
_ Un assessor professional que, a banda de plantejar els continguts específics de l’àrea que dominen, aportaren supòsits pràctics d’aplicació a les aules dels diferents nivells. I que formara tant en aspectes tècnics, com també en els artístics: ensenyar-nos al professorat a descobrir la bellesa audiovisual, per a poder “desvetllar” aquesta bellesa artística (visual, sonora, expressiva…) al nostre alumnat. Si tenim una preparació més global també els podem anar formant a ells i elles perquè siguen autònoms i arriben a fer creacions per ells mateixos, en àmbits no necessàriament acadèmics.
_ L’educació audiovisual s’hauria d’oferir des de principi i apreciar el seu poder engrescador per tot tipus d’alumnat com potenciador del plurilingüisme i els valors.
_ Visualització: utilitzar tots els mitjans, MICE, You Tube, Cinema Jove, premis, blogs, DVD pels pares i mares, webs, estrenes amb photocall, jornades per treballar en xarxa…
_ Caldria treballar tant el resultat com el procés, fer més reflexió.
_ Crèdit comú audiovisual que es cursaria a final de cada cicle es podrien traçar com uns eixos temàtics que estarien a la base dels projectes audiovisuals, i treballarien els valors. Per exemple: igualtat entre dones i homes, inclusió social, els habitants del món (altres cultures, països, continents, …), educació per a la pau i la convivència, solidaritat i cooperació, ciutadans: drets i deures – herència històrica, cultural, social i econòmica, el món dels esports, l’univers, el canvi climàtic, ecologia per a la vida, eres el que menges…
_ Quant al plurilingüisme, independentment de la llengua en la qual es vehicule l’educació audiovisual té la versatilitat i la riquesa de poder combinar llenguatges verbals i no verbals. Així un mateix projecte es pot doblar a diverses llengües -inclosa la de signes o les indicacions per a invidents- i subtitular a quantes llengües es vulga o es puga (perquè tenim una riquesa multicultural que ens permetria fer-ho i fer arribar les nostres creacions arreu del món sencer!).

4. Com es pot potenciar l’educació audiovisual des de la Conselleria?

_ Tindre un assessor dinamitzador des de Cefire als centres.
_ Un assessor professional de productores qualificades en educació audiovisual, pagades per la Conselleria mitjançant convocatòries d’innovació…
_ Autoformació on-line mitjançant una aula virtual.
_ Facilitar formació i projectes dins de l’escola que involucre a gran part del professorat.
_ En secundària: ampliar l’espai d’optatives per a treballar continguts i projectes audiovisuals.
_ Treballar l’audiovisual de manera transversal i per projectes en el que participaren diferents àmbits i àrees.
_ Caviar el currículum per a que l’educació audiovisual s’incloguera en el PEC i tinguera un temps i un espai propi.
_ Possibilitat d’un crèdit de síntesi, que podria estar a final de cada cicle. Al cas de secundària podria ser 2n i 4t d’ESO, que com ja he dit més amunt, ens asseguraria que tota la població queda coberta –també comptant que a Primària s’hauria fet en fi de cicle o similar- . Fer-ho a nivell de centre també estaria molt bé, però dependrà de les dimensions del mateix. Després ja quedaria l’assignatura de batxillerat de Comunicació Audiovisual, on ja arribarien amb gran formació i experiència.
_ Aquest marc perquè siga possible en hores, dotació, etc, l’ha de donar la Llei al primer nivell de concreció. Aleshores, no quedarà més remei que aplicar-ho a la resta de nivells de concreció del currículum.
_ N’hi ha mancança de materials: càmeres, micros, ordinadors, etc. moltes vegades el professorat utilitza els seus propis recursos.
_ Flexibilitat horària i d’espais als centres.
_ Trobades i espais d’intercanvis d’experiències amb regularitat per compartir bones pràctiques amb companys i companyes que les han realitzat i els han funcionat, que han tingut èxit en un projecte determinat, que treballen bé, que han aconseguit muntar una ràdio, una televisió al seu centre … Aquesta gent ha de mostrar de primera mà com ho han fet a la resta de companys d’altres llocs, però pot ser en un àmbit formatiu més pròxim i concret com el mateix centre.
_ Avaluació per rúbriques, i en que, per als projectes, Itaca ens oferisca plantilles adequades per poder introduir indicadors d’avaluació consensuats per l’equip docent que du a terme el projecte, o també, amb l’alumnat avaluar les competències claus. Que després puga emetre un informe. Ens cal formació sobre com coordinar un informe global i consensuat del projecte acord amb el CC, i un software que ens permetera introduir totes les variables, marcadors, etc i que poguera fer un informe qualitatiu de forma més sistemàtica.
_ Utilitzar a la filmoteca en Valencià.
_ Programari lliure per editar.
_ Crear un canal oficial i un servidor on-line.
_ Potenciar les estructures que ja estan: MICE, Cinema Jove etc.
_ Suport institucional.

Comentaris

2 Responses to “Trobada d’educació audiovisual”

  1. L’educació audiovisual… en una cruïlla : 400 colps on febrer 24th, 2016 12:33 pm

    [...] sintetitzaria el sentit que per nosaltres té la publicació de l’apunt de hui. Entre la trobada de Conselleria i el Mirem i fem Cinema la nostra companya Pilar Alfonso ens remet aquest article que és exercici [...]

  2. Mirem i fem cinema: resum : 400 colps on març 1st, 2017 5:39 pm

    [...] La trobàrem a faltar. Pot ser nosaltres badàrem en no avisar-la però, que queda d’aquell impuls inicial des del qual se’ns va convocar per posar en comú necessitats i suggeriments? Volem pensar [...]

Leave a Reply