Concurs de fotografia filosòfica

Posted on desembre 12, 2014 
Filed Under concursos, fotografia

dietrich_wegner_

Seguim amb altre concurs de fotografia d’interés perquè està adreçat a alumnat 4t d’E.S.O., de 1r i 2n de Batxillerat de tot el País Valencià. En la VII Olimpíada de Filosofia de la CV es presenta enguany una nova activitat: La fotografia filosòfica. El seu objectiu és descobrir altres formes creatives de practicar l’activitat filosòfica incitant a la reflexió a partir de les imatges. Vivim al món de la imatge, però sabem mirar? sabem provocar la mirada de l’altre? ens fan pensar les imatges? Respondre a aquestes qüestions i a altres similars és l’objectiu d’aquest concurs. La pregunta que acompanyarà a la fotografia se centrarà en el tema Naturalesa i cultura: què ens fa ser el qui som? Pot plantejar-se des de diferents perspectives a elecció de l’alumne/a. Nosaltres per acompanyar l’apunt hem triat una imatge de l’artista i fotògraf australià Dietrich Wegner de la seua sèrie Cumulous brand la qual pensem evidencia sobre la pell mateix el tema d’aquest concurs. Animeu-vos a participar!

Bases

1. Cada centre solament podrà presentar dues fotografies de diferents autors o autores.
2. Les fotografies han de ser originals.
3. Es poden realitzar composicions i/o modificacions d’una o diverses fotografies originals.
4. Les fotografies han de ser inèdites i no premiades en cap altre certamen.
5. Les fotografies han d’incloure de manera visible una pregunta de caràcter filosòfic que estiga relacionada i interactue amb la imatge. La pregunta formarà part de la composició i estarà sobre-impresa en la fotografia. Aquesta pregunta serà l’únic text escrit que es pot afegir a la imatge; aquesta restricció no afecta a textos que pertanyen als objectes fotografiats.
6. El comitè organitzador es reserva el dret de rebutjar obres que no es adeqüen al tema i objectius del concurs o que puguin resultar ofensives.
7. Les fotografies en les quals apareguen persones recognoscibles hauran d’anar acompanyades d’una carta signada per aquestes persones autoritzant-ne l’ús.
8. No s’acceptaran fotografies ja premiades amb anterioritat. El participant manifesta i garanteix que és l’únic titular de tots els drets d’autor sobre la fotografia que presenta al Concurs i es responsabilitza totalment que no existisquen drets de tercers en les obres presentades.
9. D’entre totes les fotos enviades es farà una selecció, seran impreses i s’exposaran en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
10. Les fotografies podran formar part de les projeccions de la jornada de la Final de l’Olimpíada de Filosofia.

Format i forma de liurament de les fotografies

1. Les fotografies han de ser enviades en un arxiu en format jpg.
2. El pes de l’arxiu ha de ser major d’1,5 mb i menor de 5 mb.
3. El nom de l’arxiu ha d’incloure el nom del centre, la localitat i el pseudònim del seu autor/a. (Exemple: IESJOANFUSTER_SUECA_elektra)
4. S’enviaran a l’adreça de correu: olimpiada.filosofia@uv.es juntament amb el formulari de participació corresponent a la modalitat de fotografia filosòfica. És a dir els dos arxius s’enviaran en un únic correu.

El professorat del centre haurà d’enviar la fitxa d’inscripció (baix enllaç al .pdf), al correu electrònic olimpiada.filosofia@uv.es junt a les fotografiies realitzades pels seus estudiants abans del 23 de febrer de 2015.

Criteris de selecció dels finalistes

El jurat, integrat per estudiants i professorat de Filosofia, excloent-hi el professorat que presenten candidats o candidates al concurs, tindrà en compte els següents criteris a l’hora de valorar i premiar les obres enviades:
• La qualitat tècnica i estètica de la fotografia.
• La riquesa simbòlica i iconogràfica de la imatge.
• La relació i coherència entre la imatge i la pregunta formulada.
• L’adequació i relació amb el tema general plantejat per a aquesta edició.
• L’originalitat i profunditat de la proposta i l’enfocament.

El nom del guanyador o guanyadora es donarà a conèixer abans del 7 de març de 2015 i estarà present en la final de la Olimpíada de Filosofia.

Premis
Les institucions col·laboradores concediran el premi que consideren oportú a l’estudiant guanyador que serà lliurat el 7 de març de 2015, en el context de celebració de la fase autonòmica de la VII Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana, que es realitzarà en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València.

Bases completes i full d’inscripció en .pdf

Comentaris

Leave a Reply