L’atenció

Posted on desembre 6, 2014 
Filed Under educació

La gran aposta per la formació contínua al si del claustre d’escolagavina passa també per aprofitar els recursos propis. Així, dins la programació de claustres anuals (quasi un al mes) hi ha quasi la meitat que tenen un caràcter pedagògic. Els temes d’interés sorgeixen de les necessitats i els interessos dels mestres i l’atenció va quedar el curs passat com a tema prioritari per pensar-lo enguany. La coordinació dels claustres recau en diferents persones i equips de l’escola i en aquesta ocasió va quedar en mans del Gabinet Psicopedagògic del qual Jordi Orts, el nostre admin, n’és membre.

L’estructura del claustre va ser senzilla i clara: fer unes aportcions sobre conceptes bàsics, facilitar la posada en comú sobre dos aspectes concrets -1. quina visió té actualment el professorat d’aquest aspecte a partir de la seua pràctica i 2. quines accions en fa servir que funcionen per captar l’atenció de l’alumnat- i finalment tancar amb unes indicacions mínimes sobre desatenció i la posada en comú final.

Ja estan enviades al claustre totes les aportacions que els mestres hi van fer en la posada en comú. Filtrades i ben resumides, podem constatar que l’atenció és un factor sobre el qual cal precisament estar ben atents. Que cada vegada més a l’alumnat li costa mantenir l’atenció malgrat els intents i els recursos que és posen en marxa. La immediatesa com a estil de resposta i l’excés d’estímuls en un entorn hiperconnectat fa repensar el funcionament de les classes, les estructures (horaries, organitzatives, físiques…). I són més nombrosos els casos a cada classe d’alumnes que sovint inclús els hi costa sostenir la mirada. Baixa també la qualitat d’una atenció sembla cada vegada més superficial. Tot en uns contextos on costa obrir i tancar activitats amb sol·lucions de continuïtat constructives. La varietat de recursos és nombrosa i van en un continu diferenciat segons l’etapa educativa: fer silenci, el contacte, els ecos de sons, la mirada, la campaneta, alçar les mans, agraïr, activitats variades…

I ves per on que mentres érem al claustre i algunes piulades connectaven l’activitat amb l’exterior, Roser Blasco ens envià aquest enllaç més que suggerent. Es tracta del teaser de The Artist is Present, la performance de Marina Abramovic posteriorment passada a film sobre la qual paga la pena que indagueu. Roser a més ens llançava una pregunta caus amb la qual tanquem l’apunt: com presten atenció hui els i les mestres?

Comentaris

Leave a Reply