A home in progress film

Posted on abril 14, 2014 
Filed Under cinema, educació, joies animades

Continuem presentant projectes de tot arreu que ens resulten ben suggerents i especialment inspiradors a l’hora de desenvolupar-ne d’altres a dins l’escola. A més, l’animació concretament, ofereix possibilitats aplicables a totes les etapes educatives, de manera molt accesible i amb resultats interessants com podreu comprovar.

A home in progress film
és un projecte pedagògic al voltant de l’animació que té com a eix principal el treball del moviment com a eina expressiva, com llenguatge emocional i de pensament. AHIPF és la proposta pedagògica de Laura Ginès, Rafa Castañer i Pepon Meneses que també cobra forma de curs d’animació a desenvolupar en forma de producció d’una peça audiovisual col·lectiva. Tots tres consideren que en un procès creatiu -i l’aprenentatge ho és sense cap mena de dubte- el principal motor és la necessitat d’expressar. El joc i la creativitat són la clau que activa tot aprenentatge. És per això que proposen una introducció a les tècniques d’animació dirigida per la necessitat expressiva de l’alumne.

Totes les seues propostes s’articulen com a taller de producció d’una peça audiovisual col·lectiva on els alumnes, animadors-autors, han de ser capaços de respondre tècnicament i alhora aportar el fet poètic, la consciència i forma del seu propi discurs i experiència vital.

El resultat del primer taller va ser A Home In Progress Film: The Film (vídeo). Com que moltes de les pel·lícules que els agrada veure i que els agrada fer, com a animadors, tenen com a motor el reflex d’una certa quotidianitat, potser és per això que a l’hora d’engegar un projecte col·lectiu de film sobre aquesta quotidianitat, es van plantejar de fer-ho dins l’espai més íntim d’un d’ells: a casa. La peça és a la vegada un documental sobre el curs (està realitzada a partir de gran part dels exercicis que es van realitzar al llarg del curs) i una resposta a la pregunta: com funciona, d’on ve, què és la creació i què significa?

http://ahomeinprogressfilm.tumblr.com

Comentaris

Leave a Reply