Narracions audiovisuals i educació

Posted on abril 10, 2014 
Filed Under cinema, educació, formació

narracions_educacio

Volem estar en tot. Bé, en tot no, però sí en propostes tan suggerents com aquesta, que s’alineen en fons i forma amb els nostres interessos i més si tenen lloc en una ciutat de càrrega emocional tan positiva com Donosti. Des Tabakalera una de les línies i programes que s’estan desenvolupant se centra en la producció audiovisual, amb jornades, projeccions i trobades. Seguint la naturalesa interdisciplinària del projecte Tabakalera, des de la mediació estan llançant una línia de treball en relació a la producció audiovisual contemporània que es creue amb els seus motius i interessos per desenvolupar altres formes d’educació i pedagogies alternatives.

Les pedagogies de la imatge normalment se centren en treballar la imatge des de la projecció de cicles de pel·lícules o programes audiovisuals. En aquest cas, interessa experimentar amb noves formes de produir narratives i cultura visual, on els/les estudiants i altres grups no siguen tractats com analfabets visuals sinó com a productors i actors actius, ja que barregen, consumeixen i produeixen les seues pròpies narratives visuals constantment. Aprendre a veure suposa tant interpretar, com escoltar, produir, dialogar, descodificar, traduir i construir noves narratives audiovisuals. És per això que proposen explorar altres formes de produir cultura visual i imatges.

Per a això, volen començar aquest treball a partir d’aquesta trobada laboratori. A la primera part convidem a una sèrie de projectes i experiències locals a què ens expliquen on i com treballen i quins reptes i alternatives estan generant. Després, en la segona part, conviden a dos col·lectius a desenvolupar un taller pràctic amb els/les participants. Han convidat a Teleduca, de Barcelona, un projecte d’educació i comunicació audiovisual de més de 10 anys perquè puguen treballar sobre les pautes de l’educació popular, el treball comunitari i la producció audiovisual a partir de contextos formals i informals. D’altra banda, les segones convidades són el grup Mobiolak (imatge) que creuen i barregen formats entre audiovisuals, dinàmiques de teatre participatives i altres suports, per tal de poder compartir usos expandits i indisciplinares l’audiovisual hui en dia.

Els propòsits per a la trobada són :
- Conèixer els projectes que s’estan desenvolupant en el nostre context i creuar experiències.
- Posar en diàleg a professionals de diferents àmbits i interessos (educació , producció audiovisual…), i buscar possibilitats de col·laboració.
- Reflexionar de forma pràctica sobre el potencial pedagògic de les narratives audiovisuals.
- Suplir els buits que existeixen a l’hora de aproximar-nos a les produccions audiovisuals.

El seminari tindrà tres espais de treball:
1. Compartir experiències: espai a manera de banc de pràctiques, per generar diàlegs i compartir projectes educatius locals entre diversos professionals (primers dos dies).
2. Generar projectes: espai de taller amb diversos professors per generar projectes i capacitar amb eines accessibles a la generació de projectes similars (dies 3 i 4)
3. Visionar altres experiències: espai de programa audiovisual de col·lectius, projectes educatius i treballs emmarcats en aquest context. Sessió oberta el 23 a partir de les 20:00.

D’aquesta manera es pretén crear un espai on aprendre totes juntes amb la idea futura de poder dur a terme un grup de treball durant la segona part del 2014. I amb vista a consolidar aquesta línia en els pròxims anys, com algunes experiències d’espais com La laboral amb la seua TV experimental, Teleduca o Cinema en curs.

QUAN: 20-23 de maig. Horari de 16:30 a 19:30
ON: Sukaldea (Espai de Tabakalera als baixos d’Atotxa)
PER PARTICIPAR: Professorat , educació informal i temps lliure, associacions culturals i/o educatives, professionals de l’àmbit de la producció audiovisual, persones interessades en el tema.

INSCRIPCIÓ
Per presentar una experiència en les dues primeres jornades envia’ns el projecte i una fitxa descriptiva d’aquest a hezkuntza@tabakalera.eu Es recolliran propostes fins al 30 d’abril. Se seleccionaran 8 projectes per a ser presentats en les dues primeres sessions ( 20 i 21 de maig) .

http://hezkuntzatabakalera.wordpress.com/

Comentaris

Leave a Reply