Fotografia a la Universitat de València

Posted on desembre 19, 2008 
Filed Under video

València és esquitxada de fotografia. A tot arreu. Diferents formats, diferents autors, noves i velles propostes. I la Universitat de València participa d’aquesta coral d’imatges que poblen la ciutat amb 3 exposicions en tres espais diferents. Certificats d’una infància congelada (Sala Thesaurus – La Nau, fins l’1 de març) ens transporta al segle XIX en el pas d’una societat aristocràtica i rural a altra burguesa i urbana la qual necessitava mecanismes propis d’autoafirmació i va trobar al retrat un d’ells. En concret es tracta de retrats de xiquets que certificaven la continuïtat del llinatge però que en l’aparença forçada restaven naturalitat als més menuts de la família. Wildlife Photographer of the Year 2008 (Sala d’Exposicions – Jardí Botànic, fins el 6 de gener), és el premi de fotografia de natura més prestigiós del món, organitzat per el Museu d’Història Natural d’Anglaterra, la BBC Wildlife Magazine i la multinacional Shell. L’espectacle de la natura viva davant l’objectiu de la càmera; imatges increïbles per apreciar la bellesa i el valor dels paratges i qui els habita. Per últim, Luis Baylón/Bernard Plossu: En València (Sala de la Muralla – Col·legi Major Rector Pestet, fins el 25 de gener) és la primera exposició conjunta de Luis Baylón i Bernard Plossu i reuneix vuitanta fotografies; Bernard Plossu va fotografiar en diferents viatges, entre 2006 i 2008 i Luis Baylón va treballar a València en la primavera de 2007. L’exposició s’inclou a la programació de Fotogràfica 08 i totes 3 poden formar part d’un itinerari expositiu fotogràfic idoni per deixar-se perdre un dia d’aquestes vacances.

http://www.uv.es/cultura/v/docs/expcertificats08.htm
http://www.uv.es/cultura/v/docs/expbotanicfotografsnatura08.htm

http://www.uv.es/cultura/v/docs/exppesetenvalencia08.htm

Comentaris

Leave a Reply