Obert el terimini d’inscripció a la Trobada Audiovisual de Joves de Cinema Jove

Posted on gener 28, 2013 
Filed Under cinema, festivals

logo_cinema_jove

Un any més La Trobada Audiovisual de Joves, organitzada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport a través de l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC) obri el termini de presentació d’obres per a la seua edició de 2013.

1. Participants
Poden participar en la Trobada els grups de jooves de fins a 24 anys d’edat, que residisquen a l’Estat espanyol i que pertanyen a centres educatius, d’ EPA, associacions juvenils, tallers d’imatge, etc.

2. Categories
- A: fins a 12 anys (alumnat d’Infantil i Primària)
- B: de 13 a 20 anys (alumnat de l‘ESO i de Batxillerat)
- C: de 16 a 24 anys (alumnat de Cicles Formatius d’Imatge, d’altres centres de formació i d’associacions juvenils)

3. Condicions tècniques
a) Les obres s’enviaran a través de la Web Movibeta en el format .VOB, no podent garantir la reproducció en altres formats com ara AVI, Mpeg2, Wmv, Mov, etc. Per a facilitar la projecció en sala, els arxius tindran almenys 5 segons de negre al principi i al final de l’obra, sense menús, entrant directament a Play.

b) Les obres podran presentar-se en qualsevol llengua oficial de l’Estat espanyol. Atesa l’heterogeneïtat del públic i del jurat, s’aconsella subtitular al castellà si aquesta no fóra la llengua de la producció.

c) La durada màxima serà de 15 minuts, inclosos els títols de crèdits.

d) L’autoria de les obres presentades (direcció, guió, interpretació i fotografia) serà dels estudiants i, com a tal, apareixerà en els títols de crèdit.

e) Es prega als participants que tinguen cura de la qualitat tècnica de so i d’imatge. Les obres que no oferisquen les garanties tècniques idònies per a una bona projecció en públic seran rebutjades.

f) No s’admetran obres que ja s’hagen presentat en anteriors edicions de Cinema Jove.

4. La Trobada
El Comitè de Selecció designat a l’efecte realitzarà una primera selecció de les obres presentades a la Trobada perquè es projecten al llarg dels dies del 22 al 24 de juny de l’any 2013, en el transcurs de Cinema Jove.

5. Jurats
El director general del Festival designarà, entre especialistes de l’entorn cinematogràfic vinculats al Festival, els membres del Comitè que intervindrà en la selecció inicial prevista en el punt anterior. Els membres del Jurat que realitzarà la posterior assignació dels premis entre les obres seleccionades estarà compost per cinc persones seleccionades entre representants dels sectors del món cinematogràfic.

Comentaris

Leave a Reply