L’ideal a negre?

Posted on desembre 15, 2020 
Filed Under cinema

cinema-ideal

Dins la formació del psiquisme hi ha determinats moments en què l’adquisició d’ideals és ben necessària per ajudar a créixer el subjecte. Però de vegades, per les circumstàncies que siguen, aquest procés no es pot portar a terme en condicions. Així, sól passar sovint que el buit que produeix el fet de no poder adquirir ideals, fa que aquest buit siga cobert per alguna cosa que té que veure amb les sensacions, no tant amb les emocions i les idees sinó amb les sensacions. Açò es pot observar en ocasions en les patologies que tenen a veure amb el cos, com les addiccions, entre d’altres. Posteriorment, més endavant, també serà necessari un procés en la línia un tant contrària de desidealització per a poder finalment consolidar aquells ideals que seran els adults. Tot plegat, és ben interessant descobrir com de vegades es produeix en relació a aquestos funcionaments, un correlat que va d’allò individual a lo social.

És amb aquest fet que hem pensat immediatament en llegir la notícia que ens explica que un cinema mític de la ciutat dÀlacant és a punt d’anar a negre per ser reconvertit en un hotel de luxe. L’associació estava servida perquè la sala no és altra que la del Cinema L’Ideal i la campanya per intentar evitar aquesta pèrdua, Salvem l’Ideal. En veure les imatges d’una sala de cinema en decadència, que tant haurà vist, ens sorgien els interrogants. El buit que deixarà un espai dedicat a la cultura, a enriquir les representacions, serà omplert per alguna cosa lligada al cos? O senzillament en un temps de mutació de pantalles haurem de desidealitzar el cinema com a experiència col·lectiva? Si Thomas Pettitt va teoritzar amb el Parèntesi Gutenberg, ens trobem davant de la (des)materialització, del Parèntesi Lumière? La cultura i el pensament pel consum lligat al cos? El cinema a negre o anem a la Pantalla global?

Des de la plataforma ciutadana ho expliquen: ells tenen els diners, els advocats, les lleis; nosaltres una idea col·lectiva. Efectivament, els ideals estan en joc.

La notícia en La Directa | Petició en Change.org [encara fan falta signatures!]

cinema-ideal-ext

Comentaris

Leave a Reply